la randonnée est annulée cette année. Pour le remboursement, pour les gens qui ont effectué le paiement, nous vous demandons de prendre contact avec nous avec les informations suivantes: coordonnées complètes - sommes à rembourser, éventuellement la référence du ticket. Vu le nombre, soyez patient, vous récupérez votre argent aussi vite que possible, nous ne sommes que des bénévoles.

 

de wandeling is dit jaar geannuleerd. Voor de terugbetaling, voor de personen die de betaling hebben gedaan, vragen wij u contact met ons op te nemen met de volgende informatie: volledige contactgegevens - terug te betalen bedragen, eventueel de referentie van het ticket. Gezien het nummer, wees geduldig, je krijgt je geld zo snel mogelijk terug, we zijn alleen maar vrijwilligers. 

die Wanderung wird in diesem Jahr abgesagt. Für die Rückerstattung bitten wir die Personen, die die Zahlung geleistet haben, uns mit folgenden Informationen zu kontaktieren: vollständige Kontaktdaten - zu erstattende Beträge, eventuell die Referenz des Tickets. Angesichts der Zahl, bitte haben Sie Geduld, Sie werden Ihr Geld so schnell wie möglich zurückbekommen, wir sind nur Freiwillige. 

Nous contacter